PORTFOLIO

projekty wnętrz

OFERTA

pakiety do wyboru

Do każdego z pakietu opcja dodatkowo płatna: Kosztorys inwestorski

WSPÓŁPRACA

etapy projektu

j

WYWIAD

Zebranie wymagań

KONCEPCJA

Układy funkcjonalne

WIZUALIZACJE/ MODELE 3d

FINAŁ PROJEKTU

Dokumentacja techniczna,
zestawienie wyposażenia

ILE KOSZTUJE PROJEKT ?

Estymacja kosztu projektu wnętrza